Román János (szerk.): Borsodi levéltári évkönyv 4. (Miskolc, 1981)

Dömötör Sándor: A „kegyetlen betyárvilág” és Jáger Jóska balladája

A körözvényt 1828. december 10-én adták ki.27 Jáger újabb gonosztetteit Borsod, Heves és Gömör megye területén lappangva követte el. Gömör megye arról tudósította Borsod megyét, hogy 1829. november 15-én gróf Csáky Teodor juhászát a latori pusztán, Sály mellett öt gonosztevő megtámadta. Összekötözték és 300 juhot mintegy két órányi távolságra elhajtottak. Ahol is 103 darabot kiválogatván, úgy elmentek velük, hogy nyomukba jutni nem lehetett. A gróf tiszttartója jelentette Holló Pál alszolgabírónak, hogy a rablók közt volt Jáger József nevű csavargó. Okolitsányi Ferenc főszolgabíró Jágert elfogatta, aki ekkor Kis Péter néven bujdosott. Jáger bevallotta, hogy részt vett a juhok elhajtásában, s hogy tőlük a juhokat Sulyok másként Ebugatta Mihály Gömör megye Jéne helységében vette át. Bár Ebugatta a juhok átvételét tagadta, Jéne községben a juhok közül 7, a cikóházi pusztán pedig ódarabot felismertek.28 Mivel Jáger Jóska ekkor már Borsod megye rabja volt, a gömöriek azt kérték, hogy vallassák ki őt alaposabban a rablás körülményeiről. Jáger azonban nem volt hajlandó cinkosait meg­nevezni.29 A szentpéteri főszolgabíró bejelentette a megyének, hogy 1829-ben Ivanics István tapolcsányi molnárt Jáger József és társai verték meg és rabolták ki. Heves megye tudatta, hogy Bátor községből Jáger és társai 23 sertést hajtottak el.30 Egy sertést adtak a botsi bírónak, az ottani mészáros pedig tíz forintért több darabot vett meg tőlük és szállást is adott nekik.31 Jáger szívesebben tevékenykedett Heves megyében, mint Borsodban, mert ott kevesebb családi kapcsolata volt, kevesebben ismerték fel hamis passusa alatt. A tapolcsányi molnártól pulykákat lopott, melyeket Bots helységben a kántornál tartóz­kodó szabóval két pisztolyért cserélt el.32 Csizmákat is lopott Heves megyében, melyeket Rizsik Rozinak és Berta Katának adott.33 Bujdosásában Kis Péter és Kovács András néven hamis passusokat használt.34 1832. január havában Okolitsányi Ferenctől és Kiszely Istvántól sertéseket hajtott el, melyek orgazdái bátori lakosok voltak. Csobolyós másként Takács Mihály, Ipacs Gergely, Jancsi nevű kácsi kanász is Jáger bandájához tartozott.35 A diósgyőri rablásban részt vett Molnár másként Kenyhetz Mihály, „ragaszték költött névvel Barkó József” újhelyi lakos volt a molnár gyilkosa. Ő ölhette meg sebesült rablótársukat is. Beismerte, hogy 1830-ban runyai kondás korában feleségét megölte, a varbói nyájból elhajtott nyolc sertéseket és 48 forintért eladta a cikóházi pusztabeli juhász Koska Gergelynek. Beismerte, hogy Kázár András velkenyei csordást egy csavargás­ban levő társával baltájától és szűrétől erőszakosan megfosztotta. Jáger József és Révész Mihály cinkostársaival a hangonyi erdőben egy malacot és egy kecskét levágva emész­tettek el, vagyis ellopták és megették.36 Kázár András nem volt egészen jámbor ember, mert Prágai György és Jáger József társaságában részt vett a zsérci rablásban, amit Boldisár József és János ellen követtek el. Segítségükre volt egy Matyi nevű felsőtárkányi juhász is.37 Jáger egyik nagy orgazdája Barta Ádám apátfalusi molnár és felesége, Szabó Anna volt.38 Jáger Szilakszóról is ellopott egy lovat és egy Sasi nevű asszony fiának, a csizi csikósnak adta el.39 Baratza János azt vallotta, hogy Jáger Ózdról négy lovat és egy csikót lopott, és eladta Hamzos István latori lakosnak.40 A sok apró adalék nem teljes bűnlajstroma Jágernek, de jól szemlélteti, hogy néhány évi működése folyamán szülőhelyétől nem túl messze tevékenykedett. Rablásai során családi és rokoni kapcsolatai segítették. Jáger József a tibolddaróci katolikus plébánia születési anyakönyve szerint 1798. március 9-én született. Apja Tálas István, anyja Orosz Ilona volt. 1796-ban István fia születésénél az apa neve „Stepjanus Tálas alias Jáger”, — tehát a Jáger melléknevet nem csupán a rabló használta: valószínűleg apja foglalkozását jelölte. Szülei 1793. január 20-án kötöttek házasságot: apja akkor 19 éves, anyja 16 éves volt. Jáger Józsefnek 1800-ban Borbála nevű húga is született. A gyerekek 143

Next

/
Thumbnails
Contents