Rébay Lajos (szerk.): A pécsi, valamint a hozzá csatlakozó baranya-, somogy-, tolnamegyei m. kir. távbeszélőhálózatok előfizetőinek névsora (Pécs, 1924)

A pécsi, ualamint a hozzá csatlakozó baranyai, somogy- és tolnamegyei m. kir. táubsszélöhálózatok előfizetőinek NÉVSORA Leiárva 1824. évi január 1-én A hereskedelemügyi m. kir. minisztérium 15814/X-1923. szánni engedélye alapján összeállította és kiadja : RÉBHy kflJOS OlánnyoffiSs tilos. Hägjobb változás esetén báronként pitlr reg kiadatni. Tájékozásul. 1. A pécsi közös teleprendszerü hálózatban a központot akként kell jelhiuni. hogg a hallgató-kagylót a mozgóhorogról fölünkhöz emel­jük és ezen helyzetben uárjuk be a központ Jelentkezését. A többi központot csengetéssel kell felhíuni és csengetés után a mozgó­horgon leuő kagylót a fülhöz kell emelni. 2. Az összeköttetést az előfizető neue été trt számmal, tagolna és érthetően kell kérni. 3. A központ köteles a bemondott számot azonnal Ismételni. 4. A tűzoltóság, a mentők és a rendőrség állomásai, valamint az utolsó néusor kiadása után bekapcsolt u) állomások néuuel kérhetők. 5. Ha a csengő megszólal, vagyis ha minket hiúnak, a hallgató-kagy­lót a fülhöz emelue kell jelentkezni. 6. Beszélgetés közben a pécsi közös teleprendszerü hálózatban az automatikus horgot mozgatni, illetue a többi hálózatban csengetni nem szabad, mert a központ a kapcsolást szétbontja. 7. Beszélgetés befejeztéuel a hallgató-kagylót a mozgóhorogra kell akasztani. 0. A péc ?sl közös teleprendszerü hálózatban a beszélgetés befejezé­sét a kagylók ulsszahelyezéséuel jelzik. A többi hálózatban a be­szélgetés befejezését röutd csengetéssel kell jelezni. 8. A bejelentett táubeszéígetések Sürgetése felesleges, mert a táub. köz­pont azokat a sorszámmal ellátott tömbjegyek alapján t bejelenté­sek sorrenűjébea kapcsolhatja. 1 beszélgetésekre vonatkozó elíjegjiések törlését, rag; visszavonását Pécsett a ,.Tk»b. rendeződnek, telefon : í 81 kell bemondani. 1». Az üzemzavarokra vonatkozó megkeresések Pécseit a „TAvb. vonalvizsgál&t* 1 2 3 4 5 6 7 8- nak, (eleien 8-86, mondandik be.

Next

/
Thumbnails
Contents