Névjegyzék a Pécs városi állami közhasználatu és környékbeli távbeszélő hálózat előfizetőiről 1907. január havában (Pécs, 1906)

B. M. LEVÉLTÁR A beszélgetések gyorsabb lebonyolitása ér­dekében a távbeszélő központ a névjegyzék­ben levő „Tudnivalók“ értelmében működik s az előfizetők felhivására nem csenget vissza NÉVJEGYZÉK ( a Pécs városi állami közhasználatú és környékbeli távbeszélő hálózat előfizetőiről, 1907. január havában. PÉCS 1. RÉSZT VESZ A BELFÖLDI ÉS OSZTRÁK HELY­KÖZI FORGALOMBAN. Hivatalos órák. Mindennap : Teljes nappali és éjjeli szolgálat. A névjegyzék 1—5. oldalán foglalt „ Tudnivalók“ az előfizetők figyelmébe ajánltatnak. Ez a névsor minden előbbit feleslegessé tesz. PÉCSI IRODALMI ÉS KÖNYVNYOMDÁI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1906. — 29722

Next

/
Thumbnails
Contents