Császár Géza (szerk.): Pécs-Baranyai cimtár 1942 (Pécs, 1942)

pécs-BflRnnym ÖSSZeÓLLÍTOTTR: CSÓSZÓR G0ZR ' DR. HRRL KÖNYVKIADÓ, KÖNYV., ZENEMŰ-, PAPÍR- ES IRÓSZERKERESK. K. T. KIADÁSA PÉCS, 1942 KilKRÁTK WÍUJBAL» LASZLO Nagykereakodö és vegyiüzem tulajdonos, a VACUUM Olajüzomek pécsi főlorakata. Központi Iroda: Rákócziéit 39c. Tel. 19-77. Vegyi üzem: Felsömalom-u. 11. Tel. 31-22. Vacuum telep: Megyeri-út. Telefon: 13-41. Gyártmányai: Fűszerpótlók, Rózsi malátakávé, Sodafix (áztatószer), Dörzsó (sikálópor), Napfény parkett­paszta, parkettkocka, Csikós bőrvazelin, Rigó bőrolaj, Mecsek kékító, Kevi tejkrém, Kevi púder, szíjviasz, cipőkrém, Rigó ruhafehéritószer* A DUNÁNTÚL LEGNÍVÓSABB SZÓRAKOZÓ­HELYEIMEN EGYIKE A NÁDOR KÁVÉHÁZ ÉTTEREM GRILL PÉCS, SZÉCHENYI-TÉR ♦ ÚJ VEZETÉS' BÉRLŐK: PAPP IMRE ÉS GLÜCK JÁNOS fiüVi HITELRE A ELSÓ PÉCSI ÁRUHITELIRODA ÚTJÁN VÁSÁROLJON RODA: PÉCS, S^NÁNTŰLI RAMü ~ T, - N ü ", amtMMTzzw'-‘ .mm» ■. aapasMÉ ~i~ ▼ ** RÁKÓCZI NYOMDA, PÉCS, RÁKÓCZI-ÚT 35. A nyomdáért tolói. KEL JÓZStF cágtu.ajdonos.

Next

/
Thumbnails
Contents