Kiss Gyula: Igazságügyi tiszti névtár és az E. F. Kir. Biróságok szervezete 1-2. ( Budapest, 1879)

Első rész

IGAZSÁGÜGYI TISZTI NÉVTÁR ÉS AZ E. F. KIÉ. BÍRÓSÁGOK SZERVEZETE. (TÖRVÉNYKEZÉSI HELYNÉVTÁR.) HIVATALOS ADATOK ALAPJÁN KÖZZÉ TESZIK: KISS GYULA KANYÓ LAJOS iaAZSÁQÜaVMINISTEEI TITKÍR. IQ A Z S À a Ü H V MI N IS T E R1 FOGALMAZÓ. ELSŐ RÉSZ. AZ igazságügyi tiszti névtár, a kir. közjegyzői- és az ügyvédi kar NÉV- ÉS LAKJEGYZÉKÉVEL. BUDAPEST 1870. PESTI KÖN YVN YOMDA-RÉSZVÉN Y-TÁRS ASÁG. (Hold-utexu 4. az.)

Next

/
Thumbnails
Contents