Lukrits Ignátz (szerk.): Pécs szab. kir. város utczái-, ház-számai- és háztulajdonosainak névjegyzéke (Pécs, 1877)

IJTCZAl-, HÁZ-SZÁMAI- ÉS HÁZTULAJDONOSAINAK itfJNTZtU ÖSSZEÁLLÍTOTTA LUKRITS IGNÁTZ, VÁROSI /&ÉRNÖK.-- »S* ......jz-­PÉCSETT, 1877. TAIZS MIHÁLY NYOMDÁJÁBAN (Majláth-tér).

Next

/
Thumbnails
Contents