Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1934

A BANYAI AG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI petöfi-reAlgimnäziumänak ÉRTESÍTŐJE AZ 1934-35. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: SZEVER PÁL igazgató. Kiadja az aszódi óg. hitv. ev. Petőfi-reálgimnázium. Nyomatott Vas József Petöfi-nyomdájában, Aszód, 1935.

Next

/
Thumbnails
Contents