Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1928

t fl BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI petöfi-reälgimnAziumänak ÉRTESÍTŐJE AZ 1928—29. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926—32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petőfi-reálgimnózium. Nyomatott Vas József Petőfi-nyomdájában, Aszód, 1929.

Next

/
Thumbnails
Contents