Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1927

A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI petőfi-reAlgimnAziumAnak / ^ ff JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926—32. évkörre vél. igazgató. értesítő Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. Nyomatott: Vas József Petófi-nyomdájában, Aszód. 1928.

Next

/
Thumbnails
Contents