Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1926

A BANYAI Ág. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI petőfi-reAlgimnáziumának ÉRTESÍTŐJE AZ 1926—27. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926—32. évkörre vál. igazgató. Kiadja az aszódi ég. hitv. ev. Petőfi-reólgimnázium. Nyomatott: Vas József Petőfi-könyvnyomdájában, Aszód, 1927.

Next

/
Thumbnails
Contents