Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1924

AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EV. PETÖFDREÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1924—25. TANÉVRŐL. KÖZLI: Dr OSVÁTH GEDEON IGAZGATÓ. Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petőfi-reálgimnázium. Nyomatott: Vas József Petöfi-könyvnyomdájában, Aszód, 1925.

Next

/
Thumbnails
Contents