Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1898

AZ ASZÓDI ÁGOSTAI HITV. EVANG. ALGYMNAS1DM jg IS AZ 1898—1899. ISKOLAI ÉVRŐL. © KÖZLI B O L JL A L A .1 <> SS IGAZGATÓ. ASZÓD # NYOMATOTT AZ ASZÓDI KIR. JAVÍTÓ-INTÉZET KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 18 9 9.

Next

/
Thumbnails
Contents