Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1897

ASZÓDI ÁGOSTAI HITV. EVANG. A L G Y H N A S I U M | IP H W IP © T ® fi IP AZ 1897—1898. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI B O L 1^ A LAJOS» IGAZGATÓ. ASZÓD NYOMATOTT AZ ASZÓDI KIK. JAVÍTÓ-INTÉZET KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1 8 9 8.

Next

/
Thumbnails
Contents