Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1883

A PESTMEGYEI ÁGOST. HITV. ESPEEESSÉG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ ASZÓIM EVMGJÉGYOSZTÁLYU (JYM\Á8IUM ÉRTESÍTŐJE. AZ 1883/84. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI SRAMKÚ MIHÁLY KZ ÉVI IGAZGATÓ-TANÁR. BUDAPEST. FRANKLIN - TÁ R8U L AT KÖNYVNYOMDÁJA. m.

Next

/
Thumbnails
Contents