Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1881

jiSZÓOI EVANfi. NÉGYOSZTÁLYU GYMÁSIUM ÉRTESÍTŐJE A PESTMEGV ül ÁGOST. MTV. ESPERESSÉG PÁIt.. FOGÁSA ALATT ÁLLÓ AZ 1881/82. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI MICSINAY JÁNOS EZ ÉVI IGAZGATÓ-TANÁR. BUDAPEST. FRANKL IN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1 883.

Next

/
Thumbnails
Contents