Amerikai Magyar Újság, 2010 (46. évfolyam, 1-8. szám)

2010-01-01 / 1. szám

AMERIKAI XLVI. évf. 1. szám - 2010. január MAGYAR ÚJSÁG Bort, búzát, békességet, jó szerencsét, egészséget! BUEK-2010 r Boldog, békés, áldásokban gazdag Ujesztendőt kivánunk minden kedves Olvasónknak! ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Ft. Miskolczy Kálmán. 2010. Szép kerek szám, de nem 'szökőév”. A magyar népdal szerint: "Új­esztendő, vigság szerző, most kezd újulni". Sajnos a magyar nép számára nem sok "vigalmat" Ígér. Egy jobb reménnyekkel kecsegtető magyar politikus, (Orbán Viktor) Berlinben elhangzott megállapítása szerint: "Magyarország egy kivérzett és eladósodott ország." Billiók vándorolnak nem illetékesek kezébe és zsebébe, hatszázezer munkanélküli néz vigasztalanul jövője elé. E sorok Írójá­nak, az idei nyáron tett szomorú észrevétele, az utcai, az aluljárók, a metró lejá- raratai és a templomok előtti sok kéregető. A villamoson, a metrón, nagyon ke­vés a vidám, nevetgélő ember. (Kivéve a mindig mosolygó szerelmespárokat) Úgy látszott, mintha mindenki a saját gondjaiba volna elmélyedve. Mégis, a fentemlitett politikus véleménye, vagy egyenesen a világvégét jósol- gatókkal szemben,az "Idő", ez az esztendő is, a Teremtő Isten ajándéka, de tudni kell vele élni az Esz és a Hit szintén isteni ajándékai révén. r Ami az Észt illeti: az egyéni hibákból, bűnökből eredő kudarcokra a magyar közmondás szerint, Isten válasza ez lehetne: "Adtam észt, élj vele." Nem kell bi­zonygatnunk, mennyi veszteség, jó alkalmak elmulasztása, hány tragédia oko­zója volt az emberi butaság, értetlenség. Az ész, a józan ész használata, és ural­ma az amire korunknak annyira szüksége van, mely olykor mintha eszét vesz­tené. A legfőbb emberi értékek: az igazság, jóság, erkölcs, szeretet, szépség, szentség lettek fejtetőre állítva. Igazság helyett a hazugság és csalás, jóság helyett a gonoszság, (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents