Amerikai Magyar Újság, 2008 (44. évfolyam, 1-12. szám)

2008-01-01 / 1. szám

AMERIKAI XLIV. évf. 1. szám - 2008. január MAGYAR ÚJSÁG BÚÉK r Boldog, békés, áldásokban gazdag Uj esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak! •k-kisje-k ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ "Újesztendő, vigság szerző, most kezd újulni...." igy zengi a magyar népdal és az Újévet köszöntő falusi legények - legalább is régente - ezzel a köszöntéssel léptek be a házakhoz: "Adjon az Úristen áldott Újesztendöt, nem ilyen szomorút, hanem vigabbat..." mert ahogy Háry János - Kodály Zoltán dalművében énekli: " A magyar élete csupa szenvedés,- Szánd meg Isten Császár fölségét, - Ne sanyargassa magyar népét." (Vannak, akik a "Császár" szót a mai politikai élet néhány vezérének nevével gondolják helyettesíteni.) Lehet-e tehát optimizmussal - magyar szóval: derűlátással - tekinteni az Úr 2008. esztendője felé, megintcsak a magyar népdalt idézve: "Rég veri már a magyart a Teremtő - Azt sem tudja milyen lesz a jövendő... Egy kaliforniai magyar újság szokásos politikai analízise, a magyar gazdaági élet küszöbön álló csődjét helyezi kilátásba, amit a növekvő infláció, a kormányzat által egyre sűrűbben bevezetett "megszorítások" az óriá­sira dagadt államadósság és a létfenntartáshoz szüksé­ges élelmiszerek (kenyér, tej) és szolgáltatások (gáz, távfűtés, víz és csatorna díj, szemétszállítás) állandó drágulása indokol. A magyar népben van azonban egy találékony önfenntartó ösztön, mely annyi történelmi megpróbáltatások idején sikeresnek bizonyult. Egyik mai példának hozható föl a kukorica termelők felisme­réssé - az említett gazdasági analízist idézve: "....hogy az egyre keresettebb bio-üzemanyagok gyártása jobb üzlet annál, mintha a kukoricát fogyasztási, vagy takarmányozási célra értékesítenék, ezért gyárakkal kötnek szerződéseket." Vallási vonalon a szeptember­ben tartott több napos Budapest Városmisszió szép eredménnyel zárult, jeléül annak, hogy a "Keresztény Magyarország" még nem a múlté és van remény a hit­élet újjáéledésére, melynek a magyarságot megtartó ere­je vitán felüli. (Folytatás a 3. oldalon) Bort, búzát, békességet, jó szerencsét, egészséget!

Next

/
Thumbnails
Contents