Amerikai Magyar Értesítő, 1993 (29. évfolyam, 1-12. szám)

1993-01-01 / 1. szám

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK AMERIKAI MAGYAR Ára 1.50 USA dollár ÉRTESÍTŐ XXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1993. JANUÁR STIRLING GYÖRGY: "A NÉP NÉLKÜL NEM LEHET DEMOKRÁCIÁT CSINÁLNI" Hasznos Miklós előadása a XXXII. Magyar Kongresszuson Dr. Hasznos Miklós, országgyűlési képviselő, beszédet mond a Szabad Magyar Újságírószövetség közgyűlésén. Balról jobbra: Soós József, a Szövetség pénztárosa, Fr. Kiss Barnabás, a közgyűlés vezetője, dr. Hasznos Miklós, Gyimesi Gyula, kanadai alelnök, Dombrády Dóra, alelnök-főtitkár. Pillanatig sem vitás, hogy a tavaly novemberi clevelandi XXXII. Magyar Találkozónak, a nyugati ma­gyarság parlamentjét pótolni hivatott Magyar Kong­resszusnak ezalkalommal legkiemelkedőbb politikai ese­ménye a Magyarországról meghívott Dr. Hasznos Miklós országgyűlési képviselő felszólalása volt. Egyrészt azért, mert a szónok az otthon üzenetét hozta a Clevelandben egybegyűlt magyaroknak és ez az üzenet megerősített ben­nünket abban a tudatban, hogy a nemzeti emigráció a távolságok ellenére is helyesen ítéli meg a hazai helyzetet és bírálatait nem valamiféle emigráns beidegződésből fakadó, minden áron való ellenzékieskedés (netán sértődöttség) sugallja, hanem ugyanaz a jobbító szándék, mely felfedezhető volt Dr. Hasznos Miklós gondolatai mögött is. De másrészt hiteles volt ez az üzenet azért, mert a szónok a valóságos magyar parlament tagja, a Kereszténydemokrata párt képviselője, tehát nemcsak jóltájékozott az ország ügyei felől, de világnézetileg pon­tosan egyezik velünk. Végül ki kell emelni ezt a beszédet az egyébként igen színvonalas clevelandi programból azért is, mert Dr. Hasznos Miklósban olyan kiváló szónokot ismer­hetett meg a Kongresszus közönsége és egész Magyar- Amerika, hogy az párját ritkítja: amit mondott és ahogy mondanivalóját előadta, az egyaránt mesteri volt és avatott politikusra vallott, olyan politikusra, aki előtt még nagy jövő áll. Mivel a beszédben minden szónak megvolt a maga jelentősége és bármilyen csonkítás vétek lenne, a leghelye-

Next

/
Thumbnails
Contents