Amerikai Magyar Értesítő, 1988 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1988-01-01 / 1. szám

ÉRTESÍTŐ HUNGARIAN Hűséget fogadunk a zászló előtt, amely jelezte nekünk, hogy a nép forradalmi egységéből a nemzet újjászületett. Ebben a hűségben hitvallásunk alapján, gondozni és védeni fogjuk a magyarság szellemét. Tamási Áron Ara: 1.25 USA dollár J Amerikai Magyar J VI XXIV. évf. 1. szám 1988. január Szentmiklósy Éles Géza: Hitében megerősödve, súlyában gyarapodva ülésezett a Magyar Kongresszus Clevelandben Fényesen sikerült a négy napig - nov.26-29-ig - tartó huszonhetedik Magyar Kongresszus. Kaleidosz- kópszerüen mutatta t>e ez az egyedülálló rendezvény a sokrétű magyar emigrációs élet irodalmi, zenei, képző- és szinmüvészeti, természettudományi, tör­ténelmi, politikai és társadalmi megnyilatkozása­it, melyeknek még rövid felsorolása is meghaladja egy kényszerűségből rövidre szabott beszámoló ke­reteit s amelyeknek részletes ismertetése a Kon­gresszus által évenként kiadott többszáz oldalas "Krónikában" fog megjelenni, mely a nemzeti emig­ráció szellemtörténet képét tükrözi vissza. így csak a szervezetek illetve testületek ülé­seit, tárgyalásait, összejöveteleit illetve kiál­lításait tudjuk megemlíteni, mert máskülönben be­számolónk unalmas katalógussá válna. A Cleveland belvárosában lévő elegáns "Bond Court" szállodájának egész hatodik és hetedik eme­lete állott a Kongresszus résztvevőinek rendelke­zésére, ahol már csütörtökön kora este a vezetőség családi fogadást adott a távolról jött vendégek tiszteletére, melyen önkéntes szereplők részvéte­lével bensőséges hangulatban szavalatok és ének­számok - Horváth László kiváló zongora kíséreté­vel -, szórakoztatták a megjelenteket. Péntekre virradóan a kora de.-i órákban az Ame­rikai Magyarok Országos Szövetsége igazgatói tar­tották üléseiket Vigh Zsolt elnökletével. Egyide­jűleg magyar katolikus papi konferencia ülésezett dr. Kada Lajos érsek elnökletével, aki a Vatikán BOLDOG ÚJÉVÉT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! Radnóthy Károly ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Isten veled, te gonddal teljes év, üdvözlöm az újonnan jöttét. Ez még hozhat számomra újat, te már mehetsz. Csak gond van mögötted. Jöjjön az új, telve színes reménnyel, hozza az élet boldogabb dalátl Menj, te megunt, vidd el a bút, a gondot, emléknek sem hagyd itt lábad nyomát! Jöjj már, te új év, fiatalon, frissen, hozz a magyarnak mindent, mit remél, aranyló nedűt Tokaj hegyaljáról, s a rónák ringó kalásztengerét. S még egy, amiért szívrepesve várunk, mit mindnyájunk szive egyformán akar: Békét hozz, új év! Békét s szabadságot! Ezt kéri tőled minden jó MAGYAR.

Next

/
Thumbnails
Contents