Zárszámadás, 1947-1948

ÁLLAMI ZÁRSZÁMADÁS AZ 1947-1948. ÉVRE

III Oldal Különféle jelentések. I. Jelentés az állami főbb jövedelmi ágak­ról, az állami üzemekről és egyes üzemi jellegű ágazatokról : 1. Egyenes adók 328 2. Forgalmi adók 328 3. Illetékek 329 4. Fogyasztási adók 329 5. Szeszegyedáruság 330 6. Vámjövedék 330 v7. Dohányjövedék 331 8. Egyéb állami jövedékek 332 9. Közmunkaváltság és lakáshelyre­állítási hozzájárulás 333 10. Posta, távirda és távbeszélő 333 11. Államvasutak 335 12. Állami vas-, acél. és gépgyárak .... 337 13. Állami erdőgazdasági üzemek 338 14. Állami mezőgazdasági birtokok .... 340 15. Állami hal- és nádgazdasági üzemek 341 16. Selyemtenyésztés 342 17. Postatakarékpénztár 343 18. Állami alkalmazottak jóléti üzemei 344 19. Magyar állami mezőgazdasági gép­üzem 345 20. Állami pincegazdaság, Budafok .... 346 II. Külön törvényes felhatalmazások 348 III. Hitelműveletek 348 IV. Fémváltópénz 349 V. Állami szavatosságok 350 VI. Kegyelmi úton engedélyezett nyugellá­tások 352 VII. Helyszíni vizsgálatok 353 Oldal Mellékletek. 1. A külön törvényes felhatalmazáson alapuló kezelés részletezése 359 2. Az előirányzat nélküli kezelés összesítése fejezetek szerint 360 3. A tényleges kiadásoknak és bevételeknek természetük szerinti csoportosítása és egybevetése az előirányzattal 362 4. A személyi járandóságok részletezése 365 5. A nyugellátások részletezése 366 6. Az Államvasutak valódi kezelésének rész­letezése • 368 7. Az Állami vas-, acél- és gépgyárak valódi kezelésének részletezése 370 8. Az Állami erdőgazdasági üzemek valódi kezelésének részletezése 371 9. Az Állami hal- és nádgazdasági üzemek valódi kezelésének részletezése 372 10. Az országos adósságok szolgálatának rész­letezése 374 11. A számadási időszak végén fennállott adós­ságok csoportosítása természetük szerint 375 12. A számadási időszak végén az állam tulaj­donában volt értékpapírok készletének nemenkinti részetezése 379 13. Az állami üzemek beszolgáltatásai és java­dalmazásai 381 14. Az állami üzemek tartozásai az állami közigazgatásnak 381 Alapok és alapítványok zárszámadásai. Tartalomjegyzék 385 í

Next

/
Thumbnails
Contents