Zárszámadás, 1936-1937

220 Nagyméltóságú Miniszterelnök Űr! Az 1936/37. évi állami zárszámadást az arra vonatkozó jelentésemmel együtt az 1870 : XVIII. t.-c. 22. és 23. §-a értelmében az országgyűlés elé ter­jesztés végett tisztelettel megküldöm. Budapest, 1938. évi február hó 28-án. Dr. Vargha Imre a m. kir. legfőbb állami számvevőszék elnöke.

Next

/
Thumbnails
Contents