Zárszámadás, 1935-1936

210 eln. 193 7 • Nagyméltóságú Miniszterelnök Űr! Az 1935136. évi állami zárszámadást az arra vonatkozó jelentésemmel együtt az i8yo : XVIII. t.-c. 22. és 23. §-a értelmében az országgyűlés elé ter­jesztés végett tisztelettel megküldöm. Budapest, 1937. évi február hó 28.-án. Dr. Vargha Imre a m. kir. legfőbb állami számvevőszék elnöke.

Next

/
Thumbnails
Contents