Zárszámadás, 1901

Jelentés az 1901. évi zárszámadásról

A M. KIK, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSE r­AZ 1901. ÉYI ZÁE S ZÁM ADÁS R Ó L, VALAMINT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS, ÁLLAMVAGYON ÉS ÁLLAMI ADÓSSÁGOK KEZELÉSE KÖRÜL AZ 1901. ÉVBEN SZERZETT TAPASZTALATAIRÓL. BUDAPEST, 1902. NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI NYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents