Zárszámadás, 1876

ÁLLAMI ZÁRSZÁMADÁS AZ 1876. ÉVRE

Vw A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK ÁLLAMI ZÁRSZÁMADÁSA AZ 1876. ÉVRE. AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTI: A MAGY. KIK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK; pAJZÁGÓ JSÄLAMON-, ELNÖK. J3LJD APESTEN, 1877. SZEPTEMBER 21-ÉN. BUDAPEST, 1377. A MAGY. KIR. ALLAMXYOMDAÖÓLÍ

Next

/
Thumbnails
Contents