Zárszámadás, 1873

Részletes jelentés az 1873. évre

RÉSZLETES JELENTÉS AZ 1873. ÉVRE, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS, AZ ÁLLAMVAGYON KEZELÉSE KÖRÜL SZERZETT SZÁMVITELI TAPASZTALATOKRÓL ES AZ r rr ALLAMADOSSAGOK ELLENORZESEROL. V AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTI: A MAGY. KIR. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK GAJZÁGÓ SALAMON, ELNÖK. BUDAPESTEN, 1874. SZEPTEMBER I6-ÁN. jSuDAPEST, 1874. A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMNYOMDÁBÓL. íl

Next

/
Thumbnails
Contents