Állami költségvetés - 1916-1917

Részletezés

ÁLLAMI KOLTSEGVETES AZ 1916/17. ÉVRE. RÉSZLETEZÉS. I. FÜZET. Királyi udvartartás, ő Felsége kabineti irodája. Országgyűlés. Közösügyi kiadások és bevételek. Horvát - Szlavonországok beligazgatási szükség­lete. Nyugdíjak. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdíjai. Állami adósságok. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok. Egyes tárczákat terhelő kölcsönök. Előlegezések a vasúti kamatbiztositás alapján. Legfőbb állami számvevőszék. Közigazgatási biróság. Ministerelnökség. Ő cs. és apostoli kir. Felsége személye körüli ministerium. Horvát-sziavon-dalmát minister és személyzete. Indokolás. BUDAPEST, 1916. MAGTAB KIRÁLYI A I.I.AMI NYOMDA. OOftO.

Next

/
Thumbnails
Contents