Állami költségvetés - 1909

Részletezés

3 ® N _0) tu a s o I. r. I. l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A. Rendes kiadások. A királyi udvartartás költségei Ö császári és apostoli királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdíjai . . Országgyűlés Az 1909. évi közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országait illető összeg . . Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai . . Nyugdijak: Országgyűlés Állami számvevőszék Közigazgatási bíróság Ministorelnökség ő cs. és apostoli kir. Felsége személye körüli ministerium Horvát-szlavon-dalmát ministerium .... Belügyministerium Pénzügyministerium Kereskedelemügyi ministerium Földmivelésügyi ministerium i Vallás- és közoktatásügyi ministerium . . . Igazságügyi ministerium Honvédelmi ministerium Együtt (VI. fejezet, 1 —13. czim) 1909. évi elöiráuyzat 1908. évre megállapított költségvetés 1909. évre több kevesebb korona 11,300.000 11,300.000 184.416 176.531 j! 7.885 4,202.588 4,111.320 91.268 86,760.838 84,643.461 2,117.377 8.252 8.369 117 70.148 67.488 2.660 104.612 100.098 4.514 87.24(1 88.726 1.480 143.48t) 143.658 • 172 82.976 83.298 322 59.554 59.554 3,272.000 3,272.000 7,746.000 7,507.000 239.000 3,550.000 3,400.000 150.000 1,963.719 1,828.366 135.353 2,234.100 2,144.100 90.000 6,330.000 6,090.000 240.000 3,559.000 3,259.000 300.000 29,202.841 28,043.288 1,159.553 •

Next

/
Thumbnails
Contents