Állami költségvetés - 1904

Részletezés

A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI RÉSZÉRE • AZ 1904. ÉYEE. BUDAPEST, 1904. NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI NYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents