Állami költségvetés - 1901

Részletezés

3 1901. évi 1900. évre megállapított költségvetés 1901. évre •4J a; N s előirányzat 1900. évre megállapított költségvetés több kevesebb o korona A. Rendes kiadások. i I. A királyi udvartartás költségei 9,300.000 9,300.000 II. Ö császári és apostoli királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdíjai . . 182.144 160.183 21.961 III. Országgyűlés: 1 A főrendiház kiadásai 143.000 140.800 2.200 2 A képviselőház kiadásai 3,361.432 3,364.952 3.520 3 A magyar delegátió dologi kiadásai .... 52.000 12.000 40.000 4 Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 14.000 14.000 v J Együtt (III. fejezet, 1—4. czim) 3,570.432 3,531.752 38.680 IV. Az 1901. évi közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg 65,923.497 63,362.371 2,561.126 V. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdíjai . . 42.951 44.270 1.319 VI. 1 Nyugdíjak: Országgyűlés : 1. főrendiház 2. képviselőház 5.588 36.030 5.588 36.030 • 2 Állami számvevőszék 104.037 102.052 1.985 3 Közigazgatási bíróság 46.000 36.000 10.000 4 Ministerelnökség 77.192 76.6S0 512 5 ö cs. és apóst. kir. Felsége személye körüli ministerium 70.149 58.381 11.768 6 Horvát-szlavon-dalmát ministerium .... 14.598 14.598 • 7 Belügyministerium 1,730.000 1,680.000 ­50.000 8 Pénzügyministerium 6,160.000 6,110.000 50.000 9 Kereskedelemügyi ministerium 2,400.000 2,400.000 10 Földmivelésügvi ministerium 1,430.311 1,415.220 15.091 11 Vallás- és közoktatásügyi ministerium . . . 1,000.000 996.000 4.000 12 Igazságügvi ministerium 4.336.100 4,112.400 223.700 13 Honvédelmi ministerium 2,038.000 1,998.000 40.000 Együtt (VI. fejezet, 1 —13. czim) 19,448.005 19,040.949 407.056 Együtt (VI. fejezet, 1 —13. czim) I í*

Next

/
Thumbnails
Contents