Állami költségvetés - 1892

Részletezés

3 -4— 5 03 N s 1892. évi előirányzat 1891. évre megállapított költségvetés O) N o f o r i n t A) Rendes kiadások. I. A királyi udvartartás költségei 4,650.000 4,650.000 II. Ö cs. és apostoli kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 73.097 75.252 III. Országgyűlés: 1 A főrendiház kiadásai 55.634 55.374 2 A képviselőház kiadásai 1,142.327 1,141.006 3 Az országgyűlési gyorsiroda személyzetének illetményei .... 35.970 35.930 4 A magyar delegátió kiadásai 6.000 26.000 5 Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7.000 7.000 Együtt (III. fejezet, 1 — 5. czim) 1,246.931 1,265.310 IV. Az 1892. évi közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg . 24,956.725 23,873.985 V. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány köze­geinek nyugdijai átalányképen 46.132 53.045 VI. Nyugdijak: 1 Országgyűlés 14.311 14.431 •> Állami számvevőszék 27.920 21.045 3 Ministerelnökség 13.561 16.453 4 (3 cs. és apóst. kir. Felsége személye körüli ministerium 17.969 5.849 5 Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3.025 3.025 6 Belügyministerium 607.000 550.000 7 Pénzügyministerium 2,650.000 2,670.000 8 Kereskedelemügyi ministerium 860.000 800.000 9 Földmivelésügyi ministerium 504.635 481.191 10 Vallás- és közoktatásügyi ministerium 280.000 256.516 11 Igazságügyi ministerium 1,560.000 1,390.000 12 Honvédelmi ministerium 557.378 471.653 Együtt (VI. fejezet, 1—12. czim) 7,095.799 6,680.163 2*

Next

/
Thumbnails
Contents