Állami költségvetés - 1882

0) N o> a A) Rendes kiadások. 1882. évi előirányzat 1881. évre megállapított költségvetés '5? 1*4 N O A) Rendes kiadások. f 0 r i n t I. A királyi udvartartás költségei 4,650.000 4,650.000 n. Ó cs. és apostoli kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 70.235 70.592 ni. Országgyűlés: 1 50.421 50.589 2 A képviselőház kiadásai 1,110.992 *) 1,110.992 3 Az országgyűlési gyorsiroda személyzetének illetményei .... 31.600 31.000 4 A magyar delegatió kiadásai 6.000 26.000 5 Az állami adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7.000 7.000 72.000 Együtt (III. fejezet 1 — 5. czim) 1,206.013 *) 1,297.581 IV. Az 1882. évi közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető 37,443.512 34,151.195 Y. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek 120.723 130.093 VI. Nyugdijak: 1 Országgyűlés 2.888 *) 2.720 2 Állami számvevőszék 11.484 3 Ministerelnökség és fiumei kormányzóság 2.000 2.000 4 Ő cs. és apóst. kir. Felsége személye körüli ministerium .... 5.898 5.898 5 Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3.025 3.225 6 Beliigyministerium 489.000 494.000 7 Pénzügyministerium 2,001.804 1,936.725 8 Közmunka- és közlekedési ministerium 311.494 281.020 9 Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 395.351 353.301 10 Vallás- és közoktatási ministerium 95.550 85.000 11 Igazságügyi ministerium 659.804 647.582 12 Honvédelmi ministerium . 226.434 220.000 Együtt (VI. fejezet 1 — 12. czim) 4,204.732 4,031.471 *) Áttétel a nyugdijakra, illetőleg áthozat az országgyűlés cziméről 2.720 frttal. 1*

Next

/
Thumbnails
Contents