Állami költségvetés - 1876

Részletezés

3 <ZJ N O) c 1876. évi előirányzat 1875. évre megállapított költségvetés 'a? ÍM N o f o r i 11 t I. Szükséglet. .ly Rendes kiadások. I. A királyi udvartartás költségei 4,650.000 4,650.000 11. Ö cs. és apostoli kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 74.745 74.295 III. Országgyűlés: 1 2 3 4 5 A főrendiház szükségleteire A képviselőház „ Az országgyűlési gyorsiroda személyzetének illetményei .... A magyar delegatió szükségleteire Az államadósságot ellenőrző bizottság szükségleteire .... 34.358 80G.00Ü 27.815 4.000 6.000 34.358 806.000 27.815 31.000 6.000 Együtt (III. fejezet 1—5. czim) 878.173 905.173 IV. Az 187G. évre megállapított közösiigyi kiadásokból a magyar korona orszá­gait illető összeg 27,421.944 V. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központ kormány közegeinek nyugdijai 217.833 234.537 VI. Nyugdijak : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ministerelnökség Ö cs. és apóst. kir. Felsége személye körüli ininisterium .... Horvát-szlavon-dalmát ministerium Beliigyministerium Pénzügyministerium Közmunka- és közlekedési ministerium Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium Vallás- és közoktatási ministerium Igazságügyi ministerium Honvédelmi ministerium 158 7.092 3.745 606.888 1,931.278 130.000 187.090 61.820 570.000 60.000 758 9.782 7.012 648.665 1,204.539 118.544 159.091 53.280 505.000 45.000 Együtt (VI. fejezet 1 —10. czim) **) 3,558.071 2,751.671 *) A delegatiók által még meg nem állapitattak a mérlegbe azonban egyelőre felvétetett az 1875. évi összeg. **) A szaporodás legnagyobb részt áthozatalból ered. l*

Next

/
Thumbnails
Contents