Állami költségvetés - 1874

Részletezés - Törvényczikk

TÖRVÉNYCZIKK az 1874-ik évi allamköltség-vetésről. Az 1874 évre a magyar korona országainak rendes kiadásai r 'S­Kétszáz tiz millió ötszázhatvanegyezer kilenczvenöt o. é. forintban; ? V Rendkívüli kiadásai: Harminczhét millió kétszáztizennégyezer hétszázkilencz o. é. forintban; Hitel- és pénztárműveleti kiadásai: Nyolcz millió kilenczszázötvennyolczezer huszonhárom o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg. Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg. o> N <V ••—a g Rovatonként Czimenként Fejezetenként ZJ fa N O f o r i 11 t I. AJ Rendes kiadások. I. A királyi udvartartás költségei '4,050.000 II. Ő cs. és ap. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 74.(i'Jl III. A főrendi- és képviselőház szükségleteire: a tiszti- és szol­gaszemélyzet illetményeire egész évre, a képviselők lakpénzeire egész évre, a képviselők napidijaira, a delegatió költségeire, az országgyűlési gyorsiroda költségeire, végre az államadósságot ellenőrző bizott­ság napidijaira, utazási és egyéb költségeire áta­lánykép 4 ?' 7O0.000

Next

/
Thumbnails
Contents