Állami költségvetés - 1871

Részletezés

ÁLLAMKÖLTSEGVETÉS MAGYAR KORONA ORSZÁGAI RÉSZÉR AZ 1871-ik ÉVRE. ÖSSZESÍTÉS. •vüvíaan py. yyii3ABt Zo-0 uM "nrv

Next

/
Thumbnails
Contents