A Híd, 2002. július-december (2. évfolyam, 59-84. szám)

2002-07-05 / 59. szám

Megjelent a MAGAzih 2. száma Keresse a standokon 2002. JULIUS 5. 2. ÉVFOLYAM 59. SZÁM FÜGGETLEN AMERIKAI HETILAP 27. HÉT Vajdaságnak van címere Tartományi Képviselőház döntése értelmében a jövőben Vajdaságnak is lesz címere. A parlament Nenad Canak kezdeményezésére vitatta meg a Vajdaság Autonóm Tartomány történelmi jelkép­ének használatáról szóló határozati javaslatot és a többség támogatta elfogadását. (6. oldalon) Új Rovat - Egészség A TEAIVÓK CSONTJAI ERŐSEBBEK A rendszeres teázás erősítheti a csontokat... (12. oldd) NEW YORK CITY $1.00 OUTSIDE NEW YORK CITY $1.50 VÁROSON KÍVÜL Lapzárta után ■ JÚLIUSI “ajándékok” Az előrejelzések már időben megindultak és június 30-án életbe léptek az új postai árak. Az első osztályú bélyeg ára 3 centtel felment 34- ról 37 centre, a képeslapba ezentúl 23 centes bélyeget kell ragasztani és az első osztályú el­sőbbségű csomagok ezentúl $3.85 dollárba ke­rül eg)' fontig. A plgármester is bejelentette, hogy július elsejétől a cigaretta adó felemelke­dik. Mint olvasóink észrevették csomagonként $7-nál alacsonyabban nem lehet vásárolni, de helyenként $10-t is elér egy csomag cigaretta ára. Azt is közölte, hogy bizonyos parkolási szabálysértésekre kimért büntetés megválto­zik 55 dollárról 105 dollárra. Megemlítette “recycling” program is megváltozik. Felfüg­gesztette a műanyag szétválasztását eg)' évre, míg az üvegét kettőre. Két hónap alkalmazko­dási idő van engedélyezve. Ezek után a jó hír, hogy ezektől az emelésektől függetlenül újsá­gunk tov ábbra is egy dollárba fog kerülni. ■ Megtagadták a lemondást Megtagadta a lemondást két Arafat reformjai keretében leváltott biztonsági főnök. Az elhá­rítás és a rendőrség vezetőjének gesztusa egy­értelműen jelzi Arafat vezető szerepének meg­gyengülését. Arafat a vezetőcseréktől politikai túlélését reméli. A konfliktus Arafat pozíció­­vesztését Ls jelentheti. ■ Izraeli repülőgépekre lőtt ek A Hezbollah libanoni szervezet légvédelme szerdán tüzet nyitott az izraeli légierő repülőgépire az izraeli-libanoni határ közelében, mivel közleményük szerint azok megsértették a libanoni légteret. TERÍTETT BETLI Gaál Péter Még teljesen bizonytalan, hogy milyen következményekkel jár majd a Medgyessy Péterről kiderített titkosszolgálati múlt. Nem arra gondolok, hogy vajon az állam­titoksértést elkövető napilap, a Magyar Nemzet vajon milyen büntetés elé néz, sokkal inkább arra, hogy kikről derül még ki valami! De ne vágjunk annyira a dolgok elébe. Az ugye ismert, hogy a kormányfő hír­szerzői múltjáról szóló dokumentum je­lent meg a Magyar Nemzet címlapján. Óriási hatással volt a hazai politikai életre az írás, hiszen tagadhatatlan, hogy egy na­pig még a kormány fennmaradásának le­hetősége is nagyon távolinak tűnt. Aztán győzött a józan ész. Legalábbis a koalíciós partner, az SZDSZ szerint ez motiválta a liberális képviselőket amikor támogatásukról biztosították Medgyessyt. Nem nehéz kitalálni, hogy miért. Azért, hogy hatalomban maradhassanak. Érveik persze sokkal szemben hangzanak. Mond­juk így: “... a választópolgárok változásra szavaztak, arra, hogy a mértéktelen zsebtö­més és korrupció után derülhessen fény azokra az ügyekre, amelyek a Fidesz négy éves kormányzását jellemezték, "(idézet Kuncze Gábor egyik 168 órás nyilatkoza­tából) Ezzel szemben a mostani ellenzék azzal érvel, hogy nem lehet az ország első embere olyan személy, aki az orosz meg­szállás idején működő il­legitim kommunista ve­zetés által irányított tit­kosszolgálat tisztje volt. Pokomi Zoltán ex ok­tatási miniszter odáig is elment, hogy országunk Európai Uniós csatlako­zásának akadályaként ne­vezte meg Medgyessyt. Mert véleménye szerint a kormányfő személye ter­hes a nyugati világ veze­tőinek. Ennek persze el­lentmond az a tény, hogy a magyar miniszterelnö­köt tárgyalásokra hívta az angol, a dán kormányfő, sőt az amerikai és az orosz elnök is. Arról már nem is beszélve, hogy az orosz elnökről, Putyinról, és az ex amerikai elnökről G. Bushról az egész világ tudta, hogy mi volt. Putyin KGB-s hírszerző, Bush pedig a CIA igazgatója. Mégis mindenki tekinté­lyes politikusnak tartja, tartotta mindket­tőt. Éz az érv tehát gyengének látszik. Sokkal inkább érdekes lehet az, hogy a kirobbant botrány után mit eredményez majd a titkosszolgálati dossziék megnyitá­sa. Merthogy a kormánykoalíció pártjai er­re készülnek. Első indulatra valamennyi, tehát a hírszerzés, a kémelhárítás, a belső besúgóhálózat (ez volt a hírhedt III/III-as csoportfőnökség) és a katonai hírszerzés doloimentumairól beszéltek a politikusok. (folytatás a 9. oldalon) éberség a Függetlenség napján A terrorveszély miatti fokozott éberség jegyében rendezik meg az ünnepségeket kétezernél is több helyen szerte az ország­ban a függetlenség július 4-i napján. Ari Fleischer fehér házi szóvivő el­mondta, hogy a különleges biztonsági in­tézkedések részeként harci repülőgépek is járőrözni fognak az Egyesült Államok lég­terében. A szóvivő közlése szerint “vélet­lenszerű kiválasztásos alapon” döntik el, hogy a légi biztosítást mely városok fölött nyújtják. A rendőrök a korábbi években megszokotthoz képest jóval nagyobb lét­számban lesznek jelen a megemlékezések helyszínén és környékén, s ugyanez vo­natkozik majd a Szövetségi Nyomozó Iro­da (FBI) polgári ruhás ügynökeire. A kormány az elmúlt napokban több alkalommal intette a lakosságot körülte­kintésre és óvatosságra, de ugyanakkor azt is kérte, hogy a tavaly szeptember 11-i ter­rortámadások nyomasztó emléke és az esetleges újabb terrorcsapás kiszámítha­­tadan veszélye ne tántorítsa el az állam­polgárokat legfontosabb nemzeti évfordu­lójuk megünneplésétől. Július 4-én hagyományosan rengeteg a tűzijáték, és a biztonsági illetékesek egyik félig kimondott aggodalma, hogy a fülsi­ketítő petárdadurrogtatás közepette nehe­zebb lehet időben felfigyelni azokra, akik esetleg igazi robbantásra készülnek. A média több napos ünnepek előtt rendre “minden korábbi rekordot meg­döntő forgalmat” szokott jósolni a repülő­tereken, és ez a jóslat vagy beválik, vagy nem. Most azonban - függetlenül az uta­sok tényleges számától - bizonyosra vehe­tő, hogy a biztonsági ellenőrzések miatt a várakozási idő rekordokat fog dönteni.

Next

/
Thumbnails
Contents