A Híd, 2002. január-június (2. évfolyam, 33-58. szám)

2002-01-04 / 33. szám

2 A HÍD A NAGYVILÁG HÍREI 2002. JANUÁR 4. Röviden ■ Bin Laden üzenete Az új afgán kormány elutasítja Oszama Bin Laden legújabb videóüzenetét. Mohammed Habeel, az afgán védelmi minisztérium szó­vivője nem ért egyet Bin Laden állításával, amely szerint Afganisztán bombázása tá­madás lett volna az iszlám ellen. A felvételt terrorista propagandának minősítette mind Izrael, mind az Egyesült Államok. Ameri­kai szakértők vizsgálják, milyen körülmé­nyek között készült a film. ■ Nyilvános kivégzések Afganisztánban a kormánvváltás ellenére továbbra is az iszlám jogszolgáltatás, a saría marad érvényben, bár a gazdasági és szoci­ális követelményeknek megfelelően módo­sított változatban - jelentette be Kabulban Abdul Rahim Karimi afgán igazságügy-mi­niszter. Az új afgán törvényhozás enyhébb lesz, mint a tálibok által bevezetett ítélke­zés, de a Korán és a kiegészítő muszlim jog­szabályok értelmében továbbra is érvény­ben maradnak a nyilvános kivégzések, testi fenyítések, kövezések. ■ Hamász-tagok letartóztatása Izraeli katonák csütörtök hajnalban, harc­kocsik kíséretében bevonultak a palesztin önkormányzat alatt álló ciszjordániai Hebronba, és elfogták az iszlám szélsőséges Hamász nyolc tagját. Az izraeli egység Hebron egyik északnyugati negyedében fo­ganatosította a letartóztatásokat, és foglyai­val együtt tüstént elhagyta a 130 ezres pa­lesztin várost. Az izraeli hadsereg szerdán 18 palesztin aktivistát, köztük három rend­őrt tartóztatott le a kalkilíjai autonóm kör­zethez tartozó Azún faluban végrehajtott behatolása során. Ezeket a lépéseket az izra­eli hatóságok önvédelemnek, vagy aktív vé­delemnek minősítik. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: /Edited by the Editorial Board: Márer György (A nagyvilág hírei, Amerika hírei) Péterman Mihály (A Kárpát-medence hírei, Sport) Simon Katalin (Színes, Egészség, Magazin) Szileszky Levente (Hazai hírek, Gazdaság-EU) Gadl Péter (Magyarországi tudósító) Technikai vezető/Technical Director: Sióréti Antónia Fotó/Photo: Riczu Róbert / Móri Pál Főszerkesztő/Editor in Chief: Márer György KIADJA/PUBLISHED BY: A HID, Inc. Felelős kiadó/Publisher: Péterman István Szerkesztőség és kiadói hivatal/Editorial offices: 412 8th Ave 2nd fl., New York, NY 10001 Fax: 718-258-2649 E-mail: ahidny@aol.com A Szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a be­küldött cikkeket vizsgálat tárgyává tegye, il­letve szükség esetén javításokat eszközöljön. /The Editorial Offices reserves all rights to inspect all submitted articles and to make changes as needed. AFGANISZTÁNI BÉKEERŐ A vasárnapi tárgyalások eredmé­nyeként megállapodás jött létre az af­ganisztáni nemzetközi békeerő felállí­tásáról, az egyezmény aláírását - tech­nikai okok miatt - azonban későbbre halasztották. Az afgán ideiglenes kor­mány külügyminisztere szerint Osza­ma bin Laden még mindig Afganisz­tánban tartózkodik. A megállapodás tényét vasárnapi kabuli sajtókonferen­ciáján az ideiglenes kormány külügy­minisztere, Abdullah Abdullah is megerősítette. A külügyminiszter sza­vai szerint az egyezmény rögzíti, hogy a külföldi békefenntartók miként tevé­kenykednek majd az elkövetkező hó­napokban. Hozzátette, hogy a külföldi csapatok a biztonság megszilárdítása érdekében együttműködnek majd az afgán erőkkel. Abdullah Abdullah nem közölt részleteket arra vonatkozó­an, hogy a nemzetközi békeerő (ISAF) hány főből áll majd. Korábbi hírügy­nökségi jelentések mintegy 3000 főről tettek említést. A létszámot illetően nézeteltérések voltak az ideiglenes af­gán kormányon belül, még a kabinet egyes tagjai is mintegy 5000 békefenn­tartót tartottak kívánatosnak, Moha­med Fahim védelmi miniszter kezdet­ben mindössze 1000 fős nemzetközi békeerőt sürgetett. Abdullah Abdul­lah nem tett említést arra vonatkozó­an, hogy végül milyen engedmény született, azt azonban közölte, hogy egyes részletekről a tárgyalások to­vább tartottak, mint számították. Az EFE spanyol hírügynökség úgy tudja, hogy a megállapodás aláírásának elma­radása technikai okokra vezethető vis­sza: az okmány két nyelven készül, és a felek egyeztetni kívánják az angol, il­letve dari nyelvű változatokat. A tár­gyalások hétfőn folytatódnak. Sajtóér­tekezletén az ideiglenes kormány kül­ügyminisztere cáfolta azokat a korábbi híreszteléseket, amelyek szerint az Egyesült Államok ellen elkövetett ter­rorcselekmények irányítója, Oszama bin Laden Pakisztánban tartózkodna. Abdullah Abdullah szerint a terrorista vezér még mindig Afganisztánban rej­tőzködik. A külügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy az amerikai légi­csapásoknak mindaddig folytatódniuk kell, amíg egyetlen terrorista sejt is van Afganisztánban. Előrehozott választások Jörge Sampaio portugál elnök pénte­ken feloszlatta a parlamentet és előre­hozott választásokat írt ki március 17- ére. A döntés előzménye, hogy a múlt hétfőn lemondott az ország kormány­fője. A szocialista Antonio Guterres azért távozott posztjáról, mert pártja gyengén szerepelt az önkormányzati választásokon. Az államfő a portugál néphez intézett televíziós beszédben je­lentette be az országgyűlés feloszlatá­sát. A döntés indoklásaként Jorge Sampaio elmondta: a jelenlegi parla­mentben nem lát olyan politikai pártot vagy csoportot, amely képes lenne a kormányalakításra. A szocialista párt 1999-ben került hatalomra, s mandátu­muk a 2003 októberére tervezett vá­lasztásokig szólt. A törvényhozó mun­kát azonban nehezítette, hogy a 230 fős parlamentben pontosan a székek felét birtokolták. A hat éve kormányzó Antonio Guterres azután mondott le, hogy a december 16-ai önkormányzati választásokon a szocialista párt Portu­gália három legnagyobb városában el­vesztette a választást a konzervatív szo­ciáldemokratákkal szemben. Meghiúsított merénylet Öngyilkos merényletre készülő palesztin férfit lőttek le péntek hajnalban az izraeli katonák a Gá­zai övezetben, Necarim zsidó telep közelében. A palesztin merénylő páncéltörő rakétával és lőfegy­verekkel a kezében próbálta megközelíteni a Gázai övezet középső részén fekvő zsidó telepet, mikor az izraeli őrjárat katonái tüzet nyitottak rá. A férfi azonnal meghalt, a katonák a palesztin merénylő ruhája alatt testre erősített pokolgépet találtak. A palesztin biztonsági erők nem nyilatkoztak az ügy­ben. A pénteki eset az első ilyen jellegű támadás volt, amióta Jasszer Arafat palesztin vezető decem­ber 16-án tűzszünetre szólította fel a szélsőséges palesztin szervezeteket, és röviddel azután a Pa­lesztin Hatóság munkájának segítése érdekében mind a Hamász, mind az Iszlám Dzsihád vállalta a merényletek felfüggesztését. Izrael eközben a kará­csonyra való tekintettel feloldotta a zárlatot a ciszjordániai Betlehem körül, de Jasszer Arafat to­vábbra sem kapott belépési engedélyt a városba. lefoglalt japán halászhajók Oroszország lefoglalt három japán halászhajót a vitatott Kuril-szigetek közelében. Mint a japán halászati tárca pénteken megjegyezte, az oroszok az idén csak bírságo­kat róttak ki a hokkaidói halászokra, de nem foglalták le hajóikat. Az egyik halászhajót még kedden, a másik ket­tőt szerdán foglalták le a Kuril-szigetek négy vitatott tag­ja közelében, majd orosz kikötőkbe vontatták őket. A szi­geteket, amelyeket Japán Északi Területeiként tart szá­mon, a szovjetek a második világháború végnapjaiban szállták meg. A vita mind ez ideig megakadályozta a bé­keszerződés megkötését a két állam között. A három ha­jó - tíz-tíz fős legénységével - Oroszország kétszáz tenge­ri mérföldes gazdasági övezetén belül halászott tőkeha­lat, kétoldalú megállapodás alapján. Az orosz hatóságok szerint azonban az az egyik a megengedettnél több halat fogott, míg a másik két japán hajó a 12 mérföldes orosz felségvizeken belül halászott. A tokiói külügyminisztéri­um részletes tájékoztatást kért az ügyben a moszkvai kor­mánytól. Japán egyébként korábban kifogásolta, hogy Oroszország halászati jogokat adott a Kuril-szigetek kö­zelében dél- és észak-koreai, valamint ukrán és tajvani ha­jóknak. Moszkva elutasította a japán tiltakozást, rámutat­va, hogy kizárólagos joga eldönteni, ki halászhat a szige­tek mentén.

Next

/
Thumbnails
Contents