Agrártudományi Egyetem rektori tanácsának jegyzőkönyvei, 1962-1963

1962. szeptember 14.

J A Rektori fanács 1962. szeptember 14.-1 ülésének h a tá r o z a t a i . Napirend: 1./ Az 1962/63* tanévi munkaterv-tervezet megvitatása. 2. / Javaslat a Gépészmérnöki Kar Könyvtárának átszer­vezésére. 3. / Különfélék. 1. / A munkaterv-tervezetet a Tanács tagjai által javasolt kiegé­szítésekkel a Rektori Tanács jóváhagyja. A módosítások beve­zetéséért felelős.:. Rektopi Hivatal vezetője. 2. / A Gépészmérnöki Kar Könyvtárának helyzetéről adott jelentés­nek a Rektori Tanács csak a javaslati részét fogadja el. A végrehajtásért felelős: Váradi János dékán, i Gárdos László gazd.főigazgató és Lorincz Gyula könyvtárigazgató. 3. / a./ Az "Agrársportnapok" megrendezését ezévben Gödöllőn nem tudjuk vállalni az építkezés és a sportolók el­helyezési nehézségei miatt. Erről a minisztériumot Gárdos elvtárs sürgősen értesítse. b. / A Gépészmérnöki Kar Gödöllőre történő kiköltözésével kapcsolatban.már most felmerül annak szükségessége, hogy az ott lakásigényeket felmérjük, és a megürülő lakásokat mindkét kar igényei ismeretében u- taljuk ki. Ennek érdekében a két kar SzB elnökeiből és gazdasági igazgatóiból álló bizottság mérje fel a lakásigényeket, s az elosztásra a jövőben ez a bizott­ság tegyen javaslatot. Felelős: Gárdos László gazd.főigazgató. Határidő:folyamatos. c. / A gyors- és gépirók munkája közötti minőségi különbsé­geket besorolásukban is érvényre kell juttatni. Ennek érdekében tervezetet kell készíteni minimum vizsgák le­tételére, s besorolásukat a letett vizsgák eredményei alapján rendezni. Felelős: Gárdos László gazd.főigazgató. Határidő-: okt.15, ill.folyamatos. Gödöllő, 1962. szeptember 17* / Dr. Magyari András / . . , rektor

Next

/
Thumbnails
Contents