Agrártudományi Egyetem dékáni értekezlet jegyzőkönyvei, 1954-1955

1954. november 18.

1954. nov. 18.-án tartott dékáni értekezlet határozatai. 1. / A karácsonyi szünet egységes időpontját, amennyiben az évfolyam id beosztása lényegesen nem tér el, a következőkben állapította meg a dékáni értekezlet: A tuiitás 23.-án déli 12 éráig tart. fahitáskezdet 1955. jan. 31.-én. •.ivétélt kép- zlek a ív. Ives.:-k, akik jan. 3.-én kezdenek. A vizsgáid' szak jan. lo-től jan. 29.-og tart. a levelezi hallgatók /vidékiek/ jan. 3-8-ig jennek be vizsge­előkészitőre. 2. / A vizsgarenddel, valamint a beszámolókkal kapcsolatban az oktási osztály nov. 19.-én a karok dékáni hivatalok vezetőivel megbeszéli részletes-n a feladatokat, 3. / Olyan természetű gyakorlatnál, anol i szemin'riami helyiség, tan­terem a szemléletű, gy akorlé anyag használata folytán beöszennye- zodik, a t nterraet a gyakorlat után az ületáses tanszék hozza rend­be. 4. / A karoknál és tanszékeknél egy hónapon belül rendbe kell hozni az okmányok kezelését. A karol, vizsgálják meg a- felhalmozott iratokat és szükség szerint végezzenek selejtezést. 5. / A g- zdasági osztály i ejeüldi a Dékánok üllvtérseknek egy központi _ fotólabor felállitéei tervét. A karok dékánjai az érdekelt tanszé­kek bevonásával vizsgálják meg alaposan ezt a kérdést. Tanszéki film és fotopaprit magáncélra felhasználni tilos. 6. / Az oktató dolgozók készéről felmerült az idegen nyelv szervezett tanulása. Jelenleg az Idegennyelvü Lektortásu tanulócsoportok veze­tését nem tudja vállalni a erős óraterhelése miatt. A szakszervezeti kéri fel a dékáni értekezlet, hogy mérje fel az idenennyeivi oktatás­ra jelentkezik létszámát és annak alapján a resztveck költségére aa dijszott oktatókról gondoskodik lz hgyetem« 7./ Az ecetemen belül a lövőben bármilyen természetű rendezvén/t be kell lel ügcnT:"' fektóri ’ l'itkSrs&on.----------------------------------^------------* F elkéri az egyetem vezetősége a Párt és társadalmi szerviket, hogy saját rendezvényeiket is közöljék a Tktklrsággal. A rendezvénynaptár vezetése azért szükséges, hogy e^ges rendezvények ne ütközzenek, más­részt megfelelő helyet tudjunk Uz tori tani, valamint egy eltelt idő­szak után például egy év távlatából hu ké et tudjunkadm arról, hogy az zen milyen rendezvények voltak. 8./ i^Dékán Elvtársak hívják fel a hozzájuk tartozó területek vezetőinek figyelmét, hogy az ott dolgozók a munkaidőt helyesen használják ki, valamint arra, hogy a tanszékeken állandóan tartózkodjon valaki, hogy telefonhívás vagy egyéb megkeresés es tén mindig megtalálnaté legyen a tínszék. az az intézkedés vonatkozik a központi tanszékek, és íg zgrtási szervek, valamint a ga zdasági osztályra is. /Többször előfordult, hogy 12 és 1 óra között t nszokeken, osztályokon nem le­ne! találni senkit/. 9./ A diákot honoknál, de kul- nősen e leányotthoni részen a g zdasági oeztájy szüntesse meg a gazdasági természetű hiányokat, valamint átmenetileg a leányotthoni részen pórias szolgálatot rendszeresitsen.

Next

/
Thumbnails
Contents