Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1979

1979. január 22.

AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM Gödöllő REKTOR R-25/1979« MEGHÍVÓ az Agrártudományi Egyetem Tanácsának 1978/79« tanévi második rendes ülésére. A tanácsülés ideje: 1979« január 22. Az Egyetemi Tanács - Pártbizottság együttes ülése után. A tanácsülés helye; Rektori Tanácsterem. Hapirend: 1. / Javaslat az Egyetem 1979. évi költségvetésének felosztására és az 1980-ig szóló épitési-fel­újítási alap felhasználására. Előadó: Gárdos László gazdasági főigazgató 2. / Jelentés az Egyetem 1978« évi nemzetközi kapcso­latairól. Előadó: Dr.Udvari László egyetemi tanár, rektorhelyettes 3. / Javaslat a "Mezőgazdasági gépjavító és alkat­részgyártó" szakmérnöki szak tantervének módo­sítására. Előadó: Dr.Huszár István egyetemi tanár, dékán 4. / Személyi kérdések. 5. / Különfélék. A tanácsülést szükség esetén ebédidő tartásával délután / is folytatjuk. ___r W ' ' 07Q • ' C\ ' ŐVé Lo á—) I Godollo, 1979» januar 10. / /Dr.Cselőtei László/ egyet emi t anár

Next

/
Thumbnails
Contents