Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1978

1978. január 20.

AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM Gödöllő REKTOR R-25/1978. MEGHÍVÓ az Agrártudományi Egyetem Tanácsának 1977/78. tanévi második rendes ülésére. A tanácsülés ideje: 1978. január 2o. /péntek/ 9 óra. A tanácsülés helye; rektori tanácsterem Hapirend : 1. / Javaslat az egyetem 1978. évi költségvetésének felosztására és az 1978. évi felujitási alap felhasználására. Előadó: Gárdos László gazdasági főigazgató 2. / Jelentés az egyetem 1977* évi nemzetközi kapcso latairól. Előadó: Dr.Lőkös László egyetemi tanár, rektorhelyettes 3. / Javaslat az Egyetemi Tanács és a Szakszervezeti Tanács közötti együttműködési megállapodás módo sitására. Előadó: Gsáky Antal egyetemi adjunktus, ESzB titkár Dr.Raátz Elemér egyetemi főtitkár 4. / Javaslat kari intézet létrehozására. Előadó: Dr.Huszár István egyetemi tanár, dékán 5. / Különfélék. Gödöllő, 1978. január lo. ^ / A ' r’M Ibt 0 H^/Dr . Pethő G/örgy/ C egyetemi tanár

Next

/
Thumbnails
Contents