Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1977

1977. február 11.

AGRÁRTUDOMÁNYI egyetem Gödöllő REKTOR R-25/1977. MEGHÍVÓ az Agrártudományi Egyetem Tanácsának harmadik rendes tanácsülésére. A tanácsülés idt.je: 1977. február/jí-én /péntek/ 9 éra. A tanácsülés helye: rektori tanácsterem. Hapirend : 1./ Javaslat az üzemszei?yező üzemmérnökkor» zés tan­tervire. \ Előad^ó^H^dászy Miklós főiskolai tanár, igazgató ^ (31/ Jelentés az Egyetem 1976. évi nemzetközi kap­csolatairól. Előadó: Dr.Lőkös László egyetemi tanár, rektorhelyettes :2./ Javaslat a gyakorlóiskolák Szervezeti és Müködé­­- si Szabályzatára. Előadó : Dr.Heckenast Józerf egyetemi tanár, KITSZ vezető v3./ Javaslat a •’vállalatgazdasági” szakmérnökképzés tantervi irányelveire és tantervére. Előadó t Dr.Petrasovits Imre egyetemi tanár, dékán 4./ Különfélék. Gödöllő, 1977. január 26. *

Next

/
Thumbnails
Contents