Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1973

1973. január 5.

AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM Gödöllő REKTOR R-15/1972. MEGHÍVÓ az Agrártudományi Egyetem Tanácsának 1972/73 tanévi rendki.v üli ülésére. A tanácsülés ide,je: 1973» január 5. d.e. 9 óra. A tanácsülés helye: rektori tanácsterem Tárgysorozat; 1. / Javaslat az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Szervezéstudományi karának kialakítására. Előadó; Dr.Udvari László egyetemi tanár,dékán 2. / Javaslat az Egyetem 1973. évi költségvetési kere­teinek felosztására. Előadó; Gárdos László gazdasági főigazgató 3. / Különfélék. Gödöllő, 1972. XII. 3o. Dr.Pethő György s.k. egyetemi tanár Kiadmány hiteléül;

Next

/
Thumbnails
Contents