Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1972

1972. január 21.

AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM Gödöllő REKTOR E-16/1972. MEGHÍVÓ az Agrártudományi Egyetem Tanácsának 1971/72.tanévi A taaáostllés ideje: 1972. január 21. d.e. 9 óra. A tanácsülés helye: rektori tanácsterem Tárgysorozat: 1. / Jelentés az Egyetem 1971. évi nemzetközi kapcsola­tairól. Előadót Br.Peoznik János réktorhelyettes 2. / A folyószámlás Kísérleti Telepek Szervezeti és Mű­ködési Szabályzattervezete. Előadó: Etr.Stefanovlts Pál rektorhelyettes 3. / Javaslat a mérnök-tanár és műszaki-tanárképzés tantervének módosítására. Előadó: Pr.Heokenast József egyetemi tanárf igazgató 4. / Az Egyetemi Tanáos és az Egyetemi Szakszervezeti Tanács közötti megállapodás tervezete. Előadó: Dr.Pethő György rektor Véner István SZB titkár 5. / Különfélék. Az 1. 2. és 3. napirendi pontok anyagát f. hó 17.-én küldöm meg9 a 4. napirendi pont anyagát a decemberi tanácsülésre már megküldtem. rendkívüli ülésére. Hr.Pethő György s.k. egyetemi tanár Gödöllő, 1972# I# 13. ^ Kiadmány hiteidülL Sj /Br.fffeátz El\méi / főtitkár

Next

/
Thumbnails
Contents