Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1968-1969

1968. október 18.

Tételszám:............... Selejtezési határidő: agrártudományi egyetem gödöllö Iktatókönyvi szám:...................................19 szervezeti egység neve A beküldő:.................................. száma:...................... Beadvány kelte:....................... Ü 9 y előirata:....................... i utóirata:...................... r kapcsolatos sz:........... a egyúttal elintézett sz: t Sürgősség jelzése: Határidő: előtt Felülvizsgálat —lássa: 1............................................................................... 2........................................................... 3 ............................................. 4 ............................................. Kiadmányozás után/letisztázás előtt/ lássa: Másolta:........................... olvasta...... Egyeztette: --------­hallgatta:.. Kiadóhivatalba érkezett: Elküldés előtt lássa:...... Elküldve: ........................db.kiadv. n. ........................db. mell. Továbbította:......................... Irattárba kivezette:................ Határidőt feljegyezte:............. Irattárba helyezés előtt lássa: Újra bemutatandó:. II o'!doJ

Next

/
Thumbnails
Contents