Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1967-1968

1967. november 30.

Kapj.-'k: as gyeterni Tanáos tarjai meghívó as Agi-ár tudomány i Egyetem Tanácsának 1967/68. tanévi első rendes ülésére. A tanácsülés ideje t 1967. november 3o. d.e. 9 éra A tanácsülés helye; Agrártudományi Egyetem, rektori tanácsterem Tárgysorosiat : 1. / Az Egyetem 1967/68. tanévi munkatervének megtárgyalása . Előadó: Dr. Pethe György rektorhelyettes 2. / Beszámoló a Fagy Októberi Szocialista Forradalom 5o. évfordulója alkalmából, az agrárfelsőoktatási intézmények által közösen rendezett jubileumi tu­dományos ülésszakról. 3./ Bejelentések. /Az 1. napirendi pont anyagát: később fogom megküldeni./ Gödöllő, 1967. nov. 23. leadó: Dr. Penyigey Jénes rekto helyettes / rekto rhely e11 e s

Next

/
Thumbnails
Contents