Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1962-1963

1962. október 26.

Selejtezési határidős «••«•••••**• hhíriudomínyx s&msv ö ü d ü l i 6 ■Iktatókönyvi szám AGRÁRTUDOM ÄNY1 Rektori Hivatal GÖDÖLLŐ I?6 Felülvizsgálat lássál * * * * I* Tfelfeíot: SS,* * szervezeti egység neve-A beküldő: 1. 2. 3* •••••••••• . « ••• 4.......... K iadmányozás után, /letisztizáá előtt/ lássa: • •«#»•••• Beadvány száma: kelte: 8 y utóirata:........ • . . • i ‘ ~r kapcsolatos az,:••••••• a egyúttal elintézett sz.: , • , V Sürgősség jelzése:-Határidő: T í R G Y : Másolta: előirata: .................. Egyeztette: olv asta: •••••• hallgatta: • • Kiadóhivatalba érkezett: • • • Elküldés előtt lássa: Elküldve: • • , « n. • . db.kiadm. • • dbtiwU» Továbbította: Irattárba kivezette: ...... s Határidőt feljegyezte: Irattárba helyezés előtt lássa: , Újra bemutatandó:

Next

/
Thumbnails
Contents