Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1960-1961

1960. október 17.

Agrártudományi Egyetem Rektori Hivatala Gödöllő. \ R-139o/l96o. ' M e g h Ívé az'Agrártudományi Egyetem Tanácsának I960, okt bér 17.-i kibővített Ülésére. A tanácsülés ideje: 196o. október 17-én, d.e. 9 óra. A tanácsülés helye: Gödöllő, Agrártudományi Egyetem, rektori tanácsterem. . t Tárgysorozat : —­1. / Az MSZMP KB által kiadott oktatási reform irányelvek megvitatása. Előadó: Dr. Lehoozky László rektorhelyettes." 2. / Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Tangazdaság működéséről. Előadó: Kuruoz Gyula tangazdasági igazgató. 3. / A hallgatók gyakoflati képzésének megjavítása. Előadó: Dr. Magyar! András rektor. Az első és második tárgysorozati nont anyagát mellékelten megküldöm.­Gödöllő, 196o, október 8, Dr. Magyari András s.k rektor Készült az ^3i,;.i't:.dcra:.iivi Egyetea házi sokszorositoján 30 pél­dány";-ün. Ue gr.szán* 4Coő. palelős szerkesztő; Dr.Kiss Istvánná, Felelős Kiacló: Dalos Ferenc.

Next

/
Thumbnails
Contents