Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1945-1946

Egyetemi Tanácsülési jegyzőkönyv, 1945. szeptember 26.

A Magyar Agrártudományi Egj/etemét az ideiglenes nem­zeti kormány 874o/l945. számú rendelete létesítette 1945 évi szeptember hó 26.-án. Az Egyetem feladata és célja a mezőgazda- sági, az állatorvosi, valamint a kert- és szőlőgazdasági tudo­mányok művelése és tanitása, okleveles mezőgazdák, állatorvosok, 'valamint okleveles kert- és szőlőgazdék képzése és képesítése. Az Agrártudományi Egyetem ezenfelül alkalmat nyújt-arra is, hogy szakemberek tudományos továbbképzésben részesülhessenek. Az Agrártudományi Egyetem szervezetéhez tartoznak: * 1/ a tudományos tanitószemélyzet, 2/ a hallgatóság és 5/ a tisztviselők és egyéb alkalmazottak. Szervezetére nézve az Egyetem 3- tudományiamra és közülük a mezőgazdaságtudományi kar 4 osztályra tagozódik. A .karok és osztályok a következők: 1/ mezőgazdaságtudományi kar; a/ budapesti, b/ mosonmagyaróvári, c/ keszthelyi, d/ debreceni osztálya, f I Vlj 2/ az állatorvostudományi kar, 3/-kert- és szőlőgazdaségtudomőnyi kar Az -Agrártudományi Egyetemre^ való felvétel­szükséges előfeltételei: 3 /• ' y ,"Bármely karra rendes hallgatóul felvehető, aki hazai középiskolán egyetemi tanulmányokra általában képesítő érettségi bizonyítványt kapott, a mezőgazdáságtudományi és a kert- ás szőlőgazdaságtudományi karra ezenkívül az, aki valamely hazai mezőgazdasági, kertészeti középiskola /felső mezőgazdasági is­kola/, vagy kereskedelmi vagy ipari középiskola-érettségi bizo­nyítványát vagy középfokú gazdasági, illetve kertészeti tanin­tézet képesítő bizonyítványát megszerezte, vagy pedig 1942-nél nem korábban tanitői oklevelet, illetve líceumi 'érettségi bizo­nyítványt szerzett. Az Agyártudományi Egyetem három tudománykarának tantárgyai: /.

Next

/
Thumbnails
Contents