Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi kar tanácsának ülései, 1996

1996. január 24.

DÉKÁN DM - 160/2/1996. MEGHÍVÓ a Kari Tanács 1995/96. tanévi első rendes ülését 1996. január 24-én (szerdán) délelőtt 9.00 órakor tartja a Mezőgazdaságtudományi Kar Tanácstermében. r 'iT J Napirend: ^ ^ 1. Személyi ügyek:- docensi pályázat meghirdetésének véleményezése.- új Kari Tanácsi képviselő ( Mikrobiológia Tanszék ) választásához Szavazatszámláló Bizottság alakítása.- a Kari Tanács titkárának megválasztása Előadó: Dr. Sajgó Mihály dékán 2. A tantervmódosítás előkészületei, és a tantárgylista 1995/96. tanév 2. félévi módosítása. Előadó: Dr. Sajgó Mihály dékán, Dr. Bakonyi Gábor oktatási bizottsági elnök 3. A Mezőgazdaságtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tervezetének megvitatása. Előadó: Dr. Máté András oktatási dékánhelyettes 4. Javaslat a diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének rendjére és a záróvizsga szabályza­tára a Mezőgazdaságtudományi Karon. Előadó: Dr. Máté András oktatási dékánhelyettes 5. Javaslat a Mezögazdaságtudományi Kar hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről. Előadó: Dr. Sajgó Mihály dékán 6 Javaslat kihelyezett tanszék, illetve osztály létesítésére. Előadó: Dr Dohy János egyetemi tanár, Dr Mézes Miklós egyetemi tanár 7 Beszámoló az egyetemi integráció helyzetéről Előadó: Dr Sajgó Mihály dékán 10 Egyebek Személyes megjelenésére a napirendi pontok fontosságára való tekintettel feltétlenül számítok. • Gödöllő. 1996 január 17 Köszönettel Vv Gvk ■- v.—D ( Dr Saigó Mihály ) egyetemi tanár

Next

/
Thumbnails
Contents