Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi kar tanácsának ülései, 1978-1979

1978. szeptember 8.

A tap évnyi tő ünnepi tanácsülés 1 orga tó könyve 1978/79. tanév 1978. szeptember 8. 9.00 9.30 9.30 ­I. BEVSZ-BTáS Rektor elvtárs hivatali szobájában fogad- ja 8 honoris causa doktorokat. A fogadáson délén vannak« A rektoron óa a honoris eausa doktorokon kivUlt Dr. Lőköa László egyetemi tanár, rektorhelyettes Or. Aggod József egyetemi docens, PB titkár Dr. Lőrincz József egyetemi tanár, dékán Or. Magyári András egyetemi tanár, tanszékvezető Or. Füredi János egyetemi docens, tanszékvesetőhelyettes Or. Héjjá Sándor egyetemi docens, osztályvezető Dr. Sere Tibor egyetemi docens A honoris causa doktorjelölteket a 3 érde­kelt tanszékvezető és Gere, vagy Héjjá elvtársak átkisérik az AULÁ-ba. 9.49 Az elnökség és a meghívott vendégek a rek­tori szobában, ill. a Rektori Tanácsterem­ben gyülekeznek. '!

Next

/
Thumbnails
Contents